Списък на фирмите спечели най-голям брой обществени поръчки за последните години

Обществените поръчки винаги са били център на внимание. Нека да видим списък на фирмите който са взели най-много от държавния пай. 1. ГД Стройинвест – Сливен – брой поръчки 81 – 86 469 823 лв. 2. Обединение Логистика и [...]