Най-печелившите компании в България

Най-печелившите компании в България

В класацията са включени само тези компании, които са обявили финансовите си отчети за 2016 г. в  Търговския регистър и все още са действащи. В нея не попадат представители на финансовия сектор, холдинги, дружества с инвестиционна цел или дружества с държавно участие.

 

Ето как изглежда подредбата на водещите компании по сектори:
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 305 461
Позиция в общата класация: №3

 

Добив и производство на метали
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 361 257
Позиция в общата класация: №1

Добивна индустрия
АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 138 413
Позиция в общата класация: №9

 

Производство на електротехническо оборудване и компоненти
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 105 152
Позиция в общата класация: №12

 

Производство на химични продукти
СОЛВЕЙ СОДИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 166 642
Позиция в общата класация: №7

 

Производство на изделия от други неметални минерални суровини
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 56 035
Позиция в общата класация: №30

 

Производство на хранителни продукти
АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 48 686
Позиция в общата класация: №37

 

Производство на напитки
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 89 454
Позиция в общата класация: №15

 

Производство на изделия от каучик и пластмаси
ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 64 412
Позиция в общата класация: №25

 

Производство на машини и оборудване
МОНТЮПЕ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 74 007
Позиция в общата класация: №21

 

Производство на лекарствени вещества и продукти
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД
EBITDA (в хиляди лева): 41 921
Позиция в общата класация: №43

 

Производство на тютюневи изделия
БЛАГОЕВГРАД – БТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 52 866
Позиция в общата класация: №34

 

Производство и търговия с оръжия и боеприпаси
АРСЕНАЛ АД
EBITDA (в хиляди лева): 39 193
Позиция в общата класация: №46

 

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД
ЕBITDA (в хиляди лева): 37 422
Позиция в общата класация: №50

 

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
EBITDA (в хиляди лева): 61 887
Позиция в общата класация: №28

 

Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 404
Позиция в общата класация: №111

 

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 18 534
Позиция в общата класация: №103

 

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Е. МИРОЛИО ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 30 770
Позиция в общата класация: №61

 

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели
СВИЛОЦЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 29 799
Позиция в общата класация: №66

 

Производство на дрехи и облекла
ДЗАЛЛИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 521
Позиция в общата класация: №253

 

Производство на козметични потребителски стоки
ФИКОСОТА ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 463
Позиция в общата класация: №32

 

Добив на газ
ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 10 914
Позиция в общата класация: №207

 

Производство на други мебели
ПАРАЛЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 089
Позиция в общата класация: №169

 

Телекомуникации
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 323 056
Позиция в общата класация: №2

 

Строителство
ВОДСТРОЙ 98 АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 755
Позиция в общата класация: №33

 

Пренос, търговия и разпределение на енергия
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 127 334
Позиция в общата класация: №10

 

Транспорт, спедиция, складиране
ПИМК ООД
EBITDA (в хиляди лева): 63 317
Позиция в общата класация: №26

 

Операции и управление на недвижими имоти
АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР СОФИЯ ГМБХ УНД КО КГ, КЛОН СОФИЯ КЧТ
EBITDA (в хиляди лева): 20 171
Позиция в общата класация: №98

 

Организиране на хазартни игри
НЮ ГЕЙМС АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 929
Позиция в общата класация: №31

 

Дейности в областта на информационните технологии
ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 26 873
Позиция в общата класация: №72

 

Технически изпитвания и анализи
ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 93 113
Позиция в общата класация: №13

 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
СОФИЙСКА ВОДА АД
EBITDA (в хиляди лева): 68 189
Позиция в общата класация: №24

 

Радио и телевизионна дейност
БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 14 783
Позиция в общата класация: №137

 

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 15 195
Позиция в общата класация: №131

 

Хотелиерство и туризъм
АЛБЕНА АД
EBITDA (в хиляди лева): 23 589
Позиция в общата класация: №82

 

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
АРКОН КОНСУЛТ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 019
Позиция в общата класация: №95

 

Разпределение и снабдяване с природен газ
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 336
Позиция в общата класация: №113

 

Охранителна дейност
СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 12 653
Позиция в общата класация: №177

 

Управление и оползотворяване на отпадъци
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 10 717
Позиция в общата класация: №215

 

Търговия на едро и дребно с бързооборотни стоки
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
EBITDA (в хиляди лева): 139 833
Позиция в общата класация: №8

 

Търговия на едро и дребно с горива
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 84 097
Позиция в общата класация: №18

 

Търговия на едро и дребно с лекарства
ХЮВЕФАРМА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 108 737
Позиция в общата класация: №11

 

Търговия с оръжия и боеприпаси
АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 88 637
Позиция в общата класация: №17

 

Търговия с електроника и оборудване
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 33 673
Позиция в общата класация: №55

 

Търговия на едро с машини и техника
ГЕОТРЕЙДИНГ АД
EBITDA (в хиляди лева): 16 793
Позиция в общата класация: №115

 

Друга търговия
ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 25 686
Позиция в общата класация: №77

 

Търговия с метали и метални компоненти
РОСТЕХНО ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 151
Позиция в общата класация: №133

 

Търговия на едро и дребно с моторни превозни средства, управление на автопарка
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 124
Позиция в общата класация: №168

 

Управление на автопарка и отдаване на автомобили под наем
ЮРОПФЛИЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 14 365
Позиция в общата класация: №143

 

Търговия с мебели, осветители и други стоки за бита
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД (дружеството-оператор на IKEA Bulgaria)
EBITDA (в хиляди лева): 13 206
Позиция в общата класация: №166

 

Търговия с перилни и козметични продукти
ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 700
Позиция в общата класация: №244

 

Търговия на едро с адитиви и ингредиенти
ПИК-КО АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 159
Позиция в общата класация: №226

 

Търговия на дребно с облекло
ЗАРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 8 864
Позиция в общата класация: №286

 

Растениевъдство / Зърнопроизводство
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 18 723
Позиция в общата класация: №102

 

Търговия на едро със зърно
СЕВАН ООД
EBITDA (в хиляди лева): 13 453
Позиция в общата класация: №161

 

Животновъдство и птицевъдство
МИЛЕНИУМ 2000 ООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 236
Позиция в общата класация: №130

 

Търговия със семена и препарати за растителна защита
АГРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 127
Позиция в общата класация: №228

Списък на фирмите спечели най-голям брой обществени поръчки за последните години

Списък на фирмите спечели най-голям брой обществени поръчки за последните години

Обществените поръчки винаги са били център на внимание. Нека да видим списък на фирмите който са взели най-много от държавния пай.
1. ГД Стройинвест – Сливен – брой поръчки 81 – 86 469 823 лв.
2. Обединение Логистика и събития – ЛС – Пловдив – брой поръчки 51 – 0 лв.
3. ДЗЗД Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане – брой поръчки 50 – 46 971 133 лв.
4. Консорциум Атоменергоремонт – Гълъбово – брой поръчки – 47 – 25 057 212 лв.
5. ДЗЗД Енергогруп – Стара Загора – брой поръчки – 40 – 4 778 907 лв
6. Консорциум „ЮДП – Горски пътища“ – Благоевград – брой поръчки – 39 – 12 272 202 лв.
7. Консорциум Билдникс – БСК – гр.Бургас – брой поръчки – 39 – 5 143 989 лв.
8. ДЗЗД Обществена храна – Русе – София – брой поръчки – 39 – 710 164 лв.
9. ДЗЗД АВЕСТА, Велико Търново – брой поръчки – 39 – 535 548 лв.
10. ДЗЗД Хасково сигурност 1 – брой поръчки – 38 – 970 200 лв.

*Обединение Логистика и събития – ЛС – е пропуснала да впише реалната стойност на поръчките

Вижте 10-те най-големи компании в България и техните обороти

Нека Ви представим 10-те най-големи компании в България и техните внушителни обороти. Естествено в 10-ката са компании които се занимават с енергетика и горива. Също много добра година са имали и ще имат за в бъдеще и строителните фирми който работят с държавни средства. Това е така благодарение на еврофондовете.

Ето и 10-те топ Фирмите :
1. „Лукойл Нефтохим Бургас“ – горива – 5,363,539 хил.лв
2. „Аурубис България“ – метали – 4,310,294 хил.лв
3. Национална електрическа компания – енергетика – 3,034,351 хил.лв
4. „Лукойл България“- горива – 3,021,253 хил.лв
5. „Кауфланд България“ – вериги – 1,487,222 хил.лв
6. „ЧЕЗ електро България“- енергетика – 1,401,593 хил.лв
7. „Булгаргаз“ – енергетика – 1,399,440 хил.лв
8. „ОМВ България“ – горива – 1,024,115 хил.лв
9. „Експрес логистика и дистрибуция“-търговия – 991,091 хил.лв
10. „Сакса“- горива- 947,764 хил.лв

Избора на врати за апартаменти ( блиндирани врати ) е едно от най-важните неща за красотата на вашия дом.

Фирма Каракашев и Син Еоод предлага голямо разнообразие от различни видове врати, блиндирани врати, врати за апартаменти.Фирмата разполага с екип от професионалисти който са на разположение седем дни в седмицата за Ви помогнат при избора на вашите врати за апартаменти ( блиндирани врати ). Фирмата изработва най-добрите врати за апартаменти ( блиндирани врати ) на българския пазар. Със всеки изминал ден фирмата се развива и работи за да предлага най-доброто на клиентите си.
Всеки човек разсъждава, че неговия дом е и неговата крепост. За това нашите врати за апартаменти ( блиндирани врати ) ще се впишат идеално във вашия дом и в същото време ще имате много ползи от тях, като например намаляването на разходите за отопление. Нашите врати за апартаменти ( блиндирани врати ) ще повишат сигурността на вашия дом.
За това смело Ви препоръчваме да посетите нашите магазини за да се уверите в качеството на нашите врати за апартаменти ( блиндирани врати ). Там на място ще можеше да избирате от богата гама на цветове и модели.

Строителни материали на Египет

Износа на строителни материали на Египет се удвои през 2016

Износа на строителни материали на Египет се е удвоил през 2016 г., за да запише EGP41.93bn в сравнение с EGP21.93bn през 2015 г., според Уалид Джамал Ал-Дин, президент на Съвета за износ Строителство и Металургия (ECBM).

Джамал ал-Дин каза износа надмина планове и очаквания, определени от ECBM, добавяйки, че те са насочени към увеличаване на износа от EGP 10 млрд, а са постигна ли EGP 20 млрд. Той обясни, че увеличението на износа се дължи предимно на флотацията на египетския паунд през ноември, като каза, че ниската цена на местните продукти ускори египетския износ.

Джамал Ал-Дин добави, че регионалните пазари също са увеличили търсенето на строителни материали, които са допринесли за ръста на износа. Той заяви, че Либия и Сирия са били заинтересовани от строителни материали от Египет, но поради продължаващите конфликти до износ не се е стигнало.

През 2016 Египет изнася EGP 3.69bn желязо и стомана. Страната също така изнася EGP 3.69bn алуминий, EGP 2 млрд от мрамор и гранит, EGP 2 млрд от стъкло и EGP 1,4 млрд мед.

Джамал Ал-Дин вярва, че износът ще се увеличи с милиарди през 2017 г., като добави, че положителните ефекти от флотацията все още трябва да бъдат почувствани от индустрията, но ще направят египетски износ по-конкурентен през следващата година.

Членове на ECBM призова правителството да  вдигне или намали таксите при износ на суровини и продукти. Джамал Ал-Дин каза обаче, че таксите за износ на суров мрамор и гранит, няма били премахнати.

Очаква се нарастване на световния строителен пазар в близките години

Световният пазар на строителството се очаква да нарасне с 85 на сто до в света до 2030 г., показва ново проучване, Китай, САЩ и Индия се водещи в строителството те представляват 57 на сто от глобалния растеж.

Последното проучване на водещи анализатори Global Construction Perspectives и Oxford Economics прогнозира, че растежът в сектора ще изпревари този на световния БВП с повече от един процентен пункт при 3.9 на сто за година до 2030.

Греъм Робинсън, изпълнителен директор на Global Construction Perspectives, каза дяла от строителния пазар в целия свят на Китай – в момента най-големият – ще се увеличи „незначително“, тъй като растежът там се забавя. Въпреки това той добави, че новите видове строителни дейности в здравеопазването, образованието и социалната инфраструктура, заедно с премахването на политиката на Китай за едно дете, ще помогнат на растежа в по-дългосрочен план.

За разлика строителството на САЩ ще расте по-бързо от това на Китай през следващите 15 години със среден размер от пет процента годишно, задвижван от възстановяване в южните щати на страната.

„В същото време, ние сме дължини да видим скока на строителните курсове в Индия, тъй като изпреварват тези на Япония, за да стане третият най-голям строителен пазар в света до 2021 г.“, допълни Робинсън.

„Въпреки че в световен мащаб, това което виждаме е строителството да расте по-бързо от икономиката като цяло, с прогноза развитите пазари да отскочат от техните депресирани нива, много от тях не ще се върнат към предишните си нива на пикове дори до 2030 г.“, каза Майк Бетс от Global Construction Perspectives

Потенциален походен процент в САЩ се очаква най-рано през декември, също може да означава риск за растежа на изграждането в ключови развиващи се пазари – Бразилия, Русия, Турция и Индия – изследването предупреждава, че при някои от тези страни може има потенциално намаляване на половината на растежа.

Въпреки че не се очаква Европа да се възстанови, за да достигне нивото си от преди кризата до 2025 г., проучването показва, че при Великобритания ще иама ръст. Това ще доведе до изпреварването на Германия, за да се превърне в най-голямата в Европа и шестият по големина строителния пазар в света до 2030 г.

Сгради в Австралия не отговарят на стандартите при циклон

Строителния регулатор в Куинсланд ще изиска отговори от изпълнителите който са работели при инсталирането на покриви на сградите засегнато от циклона Марша.

След бурята в Куинсланд инспектори на комисията са намерени редица домове в Йепон и Рокхемптън при които покривните смени не отговарят на стандартите при циклон.

Но комисар Стив Грифин подчерта, че по-голямата част от повредите на новите жилища, са причинени от падащи дървета и отломки от други сгради. Той направи това изявление в отговор на загрижеността, проявена от водещите циклоно изследователски центрове на Куинсланд за увреждане на новите жилища.

„Ние сега инспектираме 80 на сто от домакинствата в Йепон, Рокхемптън и околните райони и е установено, че по-голямата част от ударените от циклона сгради са били построени между 1930 и 1970 г., преди да се приеме стандарта за циклон“, каза г-н Грифин.

Но той каза, че след проверки на „The QBCC“ са намерени няколко случая, при покривни смени които не отговарят на стандартите при циклон.

„От „The QBCC“ ще се говорят с изпълнителите, които са участвали в покривните смени, и в същото време ще има провеждане на допълнителни семинари в региона Рокхемптън за изграждане на стандарти за циклонни региони“, каза той.

Говорител на QBCC каза регулаторът ще обмисли предприемането на по-нататъшни действия срещу изпълнителите, ако е необходимо.

Той каза още, че организацията ще направи всичко възможно в циклонните региони да се вземат необходимите мерки с който всичко да бъде много по-надеждно и сигурно.

Отново нужда от строителни работници във Флорида

Жилищния пазар във Флорида преди седем години беше ударен от кризата. Тогава строителния работник Дейвид Ригер видя как работните места на строителите почват да изчезват.

„Не можех да си позволя да седя у дома в продължение на месеци “ каза Ригер.

Сега Ригер отново се завръща в строителството, като работи с екип от хора в строителния сектор. През последните четири години, стотици хиляди работници са се завърнали в строителството, което го нарежда сред най-бързо растящите сектори за работа.

В най-натоварените пазари, няма достатъчно строителни работници да се справят с темпото на сградата. В едно неотдавнашно проучване на повече от 900 изпълнители на строителни обекти, 83 процента са заявили, че са имали трудности при попълването на занаятчийските професии. Най-трудни за запълване места са тези на дърводелците и на операторите на съоръжения.

Годишния темп на строителната безработица значително намалява. Като се има в предвид, че пред 2010 той е бил 20,1 процента, а през миналата година е бил 6,3 процента.

Жилищните сгради се увеличават с по-бързи темпове в сръвнение с еднофамилните къщи, тенденцията е такава заради по-строгите стандарти за домашно кредитите. Увеличават се и хората, които избират да живеят в или в близост до градските центрове. По-малко обществени сгради са били построени в последно време. Моловете отново са на мода въпреки нарастващите интернет продажби, те имат нужда от центрове за дистрибуция.

Нови съоръжения за университета в Орегон

Колежа по горите в Орегон планира да актуализира съоръжения и да създаде нови възможности за студентите си.

Една от идеите е подмяна на Peavy Hall, планове са, че чисто новата сграда ще се строи до 2017.

Подмяната на Peavy Hall няма да бъде единствената нова сграда в западната част на кампуса на университета. Според декана на колежа по горите, Томас Менес, ще бъде изградена и нова лаборатория за дръво.

Новата лаборатория се очаква да завърши през следващата година и ще подслони съвместна учебна среда. Лабораторията ще се фокусира върху развитието на нови устойчиви продукти. Лабораторията ще има компютърна зала, за изграждането и разработването на проекти, както и високотехнологични машини и роботи за производство на тези продукти.

Целият проект ще струва $ 60,0 милиона. Половината от средствата ще дойдат от щата Орегон. Другата половина от парите ще бъдат предоставени от щатския университет в Охайо

Подмяна на Peavy ще бъде изработена от кръстосано слоеста дървесина. Това е нов материал, който е измислен да промени начина, по който сградите са построени за в бъдеще“, каза Менес. „Това ще бъде процес и демонстрация на този нов материал както и нови начини за изграждане на устойчиви строителни материали.“

Колежът е наел двама архитекти да работят върху новата сграда. Една фирма се фокусира върху изграждането на транс-слоеста дървесина, а другата работи за създаване на вълнуващи вълнуващи студентски пространства.

Предварителните скици на новите сгради са завършени, а архитектите са се преместили в етапа на проектиране, каза Менес.

Менес каза, че новата лаборатория ще се отрази добре за строителството със дървесина, като ще се изследват нови дървесни материали, както се прави в Европа и Канада.

„Това ще създаде възможности за заетост в селските райони в Орегон,“ каза Менес. „Нови форми на заетост са важна част от цялата инициатива.“

„Тази сграда ще бъде магнит за студенти“

Менес каза, че сградата която ще замени Peavy ще бъде най-красивата сграда на територията на колежа.

Уникална по вида си сграда отвори врати в Синди

Уникална по вида си сграда отвори врати в Синди.

Виждайки за първи път най-новато си творение, новият технологичен университет в Сидни, г-н Гери каза, че за дизайна на сградата се е вдъхновил от ренесансовите художници и архитекти.

Той каза, че винаги е бил очарован от гънки на кожата. Така той обяснява идеята за структурата на нова сграда. Много пъти съм заявявал, че сградата изглежда като смачкана хартиена чанта.

„Може би това е една смачкана хартиена чанта, но това е сграда която е много гъвкава от вътрешната си страна, има много място за промени или движение,“ каза той.

Г-н Гери каза, че много от учебните пространства в сградата може да се развиват с времето. Някои от основните класните стаи са с овална форма, в която всички ученици се изправят един срещу друг. Има голямо пространство с шезлонги, където учениците могат да излизат за да обсъдят идеи, докато основният вътрешен архитектурен акцент е смачканото огледално стълбище.

Така, че е човекът, който е проектирал някои от най-забележителните сгради в света щастлив с най-новото си начинание.

Що се отнася до останалата част от архитектурата на Сидни, той вярва, че сградите от 19 век все още са най-добрите в града.

Г-н Гери е проектирал някои от най-невероятните сгради в света, включително музея Гугенхайм в Билбао, Испания, и концертната зала на Уолт Дисни в Лос Анджелис.

Той каза, че не е фен на модерните стъклени кутии.

Сградата се казва The Business School UTS и е кръстен на китайски бизнесмен Dr Chau Chak Wing, който е направил дарение от 20 милиона щатски долара за проекта.