Кои са най-големите замърсители на въздуха

Изброените по-долу са основните замърсители на въздуха и техните източници.   Въглеродният окис (CO) е безцветен газ без мирис, който се получава при непълно изгаряне на горива на основата на въглерод, включително бензин, дизел и дърво. Също така се [...]