Безработицата в България

Статистически данни на безработицата в България за 2017

Безработицата в България

Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 и повече навършени години през второто тримесечие на 2017 година

Безработицата

 

Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2017 година

Безработни лица

 

Безработни лица според наличието на предишна работа, по причини за напускане и пол през второто тримесечие на 2017 година

работа

 

Безработни лица по начини на търсене на работа и пол през второто тримесечие на 2017 година

търсене на работа

 

Безработни лица по продължителност на безработицата и пол през второто тримесечие на 2017 година

безработицата и пол