Най-печелившите компании в България

Най-печелившите компании в България

В класацията са включени само тези компании, които са обявили финансовите си отчети за 2016 г. в  Търговския регистър и все още са действащи. В нея не попадат представители на финансовия сектор, холдинги, дружества с инвестиционна цел или дружества с държавно участие.

 

Ето как изглежда подредбата на водещите компании по сектори:
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 305 461
Позиция в общата класация: №3

 

Добив и производство на метали
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 361 257
Позиция в общата класация: №1

Добивна индустрия
АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 138 413
Позиция в общата класация: №9

 

Производство на електротехническо оборудване и компоненти
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 105 152
Позиция в общата класация: №12

 

Производство на химични продукти
СОЛВЕЙ СОДИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 166 642
Позиция в общата класация: №7

 

Производство на изделия от други неметални минерални суровини
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 56 035
Позиция в общата класация: №30

 

Производство на хранителни продукти
АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 48 686
Позиция в общата класация: №37

 

Производство на напитки
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 89 454
Позиция в общата класация: №15

 

Производство на изделия от каучик и пластмаси
ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 64 412
Позиция в общата класация: №25

 

Производство на машини и оборудване
МОНТЮПЕ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 74 007
Позиция в общата класация: №21

 

Производство на лекарствени вещества и продукти
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД
EBITDA (в хиляди лева): 41 921
Позиция в общата класация: №43

 

Производство на тютюневи изделия
БЛАГОЕВГРАД – БТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 52 866
Позиция в общата класация: №34

 

Производство и търговия с оръжия и боеприпаси
АРСЕНАЛ АД
EBITDA (в хиляди лева): 39 193
Позиция в общата класация: №46

 

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД
ЕBITDA (в хиляди лева): 37 422
Позиция в общата класация: №50

 

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
EBITDA (в хиляди лева): 61 887
Позиция в общата класация: №28

 

Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 404
Позиция в общата класация: №111

 

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 18 534
Позиция в общата класация: №103

 

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Е. МИРОЛИО ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 30 770
Позиция в общата класация: №61

 

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели
СВИЛОЦЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 29 799
Позиция в общата класация: №66

 

Производство на дрехи и облекла
ДЗАЛЛИ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 521
Позиция в общата класация: №253

 

Производство на козметични потребителски стоки
ФИКОСОТА ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 463
Позиция в общата класация: №32

 

Добив на газ
ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 10 914
Позиция в общата класация: №207

 

Производство на други мебели
ПАРАЛЕЛ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 089
Позиция в общата класация: №169

 

Телекомуникации
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 323 056
Позиция в общата класация: №2

 

Строителство
ВОДСТРОЙ 98 АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 755
Позиция в общата класация: №33

 

Пренос, търговия и разпределение на енергия
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 127 334
Позиция в общата класация: №10

 

Транспорт, спедиция, складиране
ПИМК ООД
EBITDA (в хиляди лева): 63 317
Позиция в общата класация: №26

 

Операции и управление на недвижими имоти
АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР СОФИЯ ГМБХ УНД КО КГ, КЛОН СОФИЯ КЧТ
EBITDA (в хиляди лева): 20 171
Позиция в общата класация: №98

 

Организиране на хазартни игри
НЮ ГЕЙМС АД
EBITDA (в хиляди лева): 53 929
Позиция в общата класация: №31

 

Дейности в областта на информационните технологии
ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 26 873
Позиция в общата класация: №72

 

Технически изпитвания и анализи
ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 93 113
Позиция в общата класация: №13

 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
СОФИЙСКА ВОДА АД
EBITDA (в хиляди лева): 68 189
Позиция в общата класация: №24

 

Радио и телевизионна дейност
БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 14 783
Позиция в общата класация: №137

 

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
EBITDA (в хиляди лева): 15 195
Позиция в общата класация: №131

 

Хотелиерство и туризъм
АЛБЕНА АД
EBITDA (в хиляди лева): 23 589
Позиция в общата класация: №82

 

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
АРКОН КОНСУЛТ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 21 019
Позиция в общата класация: №95

 

Разпределение и снабдяване с природен газ
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
EBITDA (в хиляди лева): 17 336
Позиция в общата класация: №113

 

Охранителна дейност
СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 12 653
Позиция в общата класация: №177

 

Управление и оползотворяване на отпадъци
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 10 717
Позиция в общата класация: №215

 

Търговия на едро и дребно с бързооборотни стоки
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
EBITDA (в хиляди лева): 139 833
Позиция в общата класация: №8

 

Търговия на едро и дребно с горива
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 84 097
Позиция в общата класация: №18

 

Търговия на едро и дребно с лекарства
ХЮВЕФАРМА ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 108 737
Позиция в общата класация: №11

 

Търговия с оръжия и боеприпаси
АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EBITDA (в хиляди лева): 88 637
Позиция в общата класация: №17

 

Търговия с електроника и оборудване
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 33 673
Позиция в общата класация: №55

 

Търговия на едро с машини и техника
ГЕОТРЕЙДИНГ АД
EBITDA (в хиляди лева): 16 793
Позиция в общата класация: №115

 

Друга търговия
ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 25 686
Позиция в общата класация: №77

 

Търговия с метали и метални компоненти
РОСТЕХНО ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 151
Позиция в общата класация: №133

 

Търговия на едро и дребно с моторни превозни средства, управление на автопарка
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 13 124
Позиция в общата класация: №168

 

Управление на автопарка и отдаване на автомобили под наем
ЮРОПФЛИЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 14 365
Позиция в общата класация: №143

 

Търговия с мебели, осветители и други стоки за бита
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД (дружеството-оператор на IKEA Bulgaria)
EBITDA (в хиляди лева): 13 206
Позиция в общата класация: №166

 

Търговия с перилни и козметични продукти
ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 9 700
Позиция в общата класация: №244

 

Търговия на едро с адитиви и ингредиенти
ПИК-КО АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 159
Позиция в общата класация: №226

 

Търговия на дребно с облекло
ЗАРА БЪЛГАРИЯ ЕООД
EBITDA (в хиляди лева): 8 864
Позиция в общата класация: №286

 

Растениевъдство / Зърнопроизводство
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
EBITDA (в хиляди лева): 18 723
Позиция в общата класация: №102

 

Търговия на едро със зърно
СЕВАН ООД
EBITDA (в хиляди лева): 13 453
Позиция в общата класация: №161

 

Животновъдство и птицевъдство
МИЛЕНИУМ 2000 ООД
EBITDA (в хиляди лева): 15 236
Позиция в общата класация: №130

 

Търговия със семена и препарати за растителна защита
АГРИЯ АД
EBITDA (в хиляди лева): 10 127
Позиция в общата класация: №228