Списък на фирмите спечели най-голям брой обществени поръчки за последните години

Списък на фирмите спечели най-голям брой обществени поръчки за последните години

Обществените поръчки винаги са били център на внимание. Нека да видим списък на фирмите който са взели най-много от държавния пай.
1. ГД Стройинвест – Сливен – брой поръчки 81 – 86 469 823 лв.
2. Обединение Логистика и събития – ЛС – Пловдив – брой поръчки 51 – 0 лв.
3. ДЗЗД Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане – брой поръчки 50 – 46 971 133 лв.
4. Консорциум Атоменергоремонт – Гълъбово – брой поръчки – 47 – 25 057 212 лв.
5. ДЗЗД Енергогруп – Стара Загора – брой поръчки – 40 – 4 778 907 лв
6. Консорциум „ЮДП – Горски пътища“ – Благоевград – брой поръчки – 39 – 12 272 202 лв.
7. Консорциум Билдникс – БСК – гр.Бургас – брой поръчки – 39 – 5 143 989 лв.
8. ДЗЗД Обществена храна – Русе – София – брой поръчки – 39 – 710 164 лв.
9. ДЗЗД АВЕСТА, Велико Търново – брой поръчки – 39 – 535 548 лв.
10. ДЗЗД Хасково сигурност 1 – брой поръчки – 38 – 970 200 лв.

*Обединение Логистика и събития – ЛС – е пропуснала да впише реалната стойност на поръчките