Хронология на поръчковите убийства в България

Людмил Воденичаров - Взривен на 2 май 1993 г. насред с. Първенец Георги Стайков –Взривен на 23 август 1993 г. край софийското с. Мрамор Стефан Мирославов-Крушата – На 4 септември 1993 г. на път от Ловеч за София е [...]